دوشنبه، 1 مرداد، 1403
شهید فیض اله ساکی 

زندگینامه شهید فیض اله ساکی
شهید فیض اله ساکی در 1293 در منزل ولی اله در اراک دیده به جهان هستی گشود.فیض اله سواد را در حد خواندن و نوشتن می دانست.ایشان در 1365/5/9 در سن 72 سالگی در حمله هوایی شهر دورود به شهادت رسید.پیکر این شهید عزیز را در گلزار شهدا شهر دورود به خاک سپردند.
روحش شاد

خاطرات شهید فیض اله ساکی به نقل از فرزند شهید
شهید فیض اله ساکی فرزند ولی اله در 1293 در اراک دیده به جهان گشود.فیض اله در سن 72 سالگی بر اثر حمله هوایی دشمن در شهر دورود به شهادت رسید.
ایشان همیشه در طول زندگی خود به نماز اول وقت اهمیت ویژه ای می دادند به طوری که همیشه به فرزندانش سفارش می کرد که نمازشان را بخوانند و هرکس نمازش را نخواند در واقع کافر است و نان آنها حرام است.برای همین هر وقت برای مهمانی به خانه کسی می رفت اول می پرسید شما نماز می خوانید یا نه و بعد از اطمینان از آن غذا می خورد.

چاپ   ایمیل